TAO KUN-THAY KEK


Partay Thay Kek Koen System Li-wang

Grootmeester LIE TJENG YANG of LIE TJHING YAN
Gastenboek English
jongere jaren op latere leeftijd

Grondlegger van de THAY KEK en TAO KUN uit IndonesiŽ

KUNTAO uit Makassar

Het feit dat de Chinese gevechtskunst technieken positieve invloeden op het Pencak Silat in het Makassar gebied heeft gehad is reeds gezinspeeld op en specifiek genoemd bewijsmateriaal. …ťn van de beste georganiseerde systemen van Kuntao in Makassar is waarschijnlijk een synthetische vorm. Geleid door hoofdleraar Lie Tjhing Yan, deze stijl is waarschijnlijk grotendeels een uitbreiding van de ideeŽn van Lie Tjhing Yan over de loop van zijn meer dan zeventig jaren ervaring. Lie was een man met een vooruitziende blik die het Kuntao toentertijd met ruimdenkendheid benaderde, wat ongewoonlijk was volgens de traditie. Door gebruik te maken van zijn fijne persoonlijkheid winde Lie studenten. Om te beginnen had Lie Tjhing Yan zijn Kuntao vorm genoemd naar een vorm van Pencak Silat, Kebudajaan Ilmu Silat Indonesia. Kebudajaan betekent (cultureel/cultuur) ilmu (kennis/kunde/leer), dus culturele leer van de Silat in IndonesiŽ. Weinig is veranderd voor zover het de Kuntao bewegingen en technieken betreffen. Het systeem is grotendeels gebaseerd op hand en de wapentactiek, de trapmethodes zijn minimaal. De schoppen zijn voorbereidend op een draai of onmiddellijk gemaakt nadat een paring is voltooid. Het pareren of blokkeren brengen de verdediger in posities waarvan snelle tegenaanvallen kunnen worden gelanceerd. De open hand wordt bijna altijd gebruikt om pareringen uit te voeren, doch ook gebruikt om te pakken en om aan te vallen. De blokkerende hand wordt gewoonlijk gesteund door de vrije hand. De houdingen zijn midline/centerlijn en de bewegingen worden gemaakt van semi buig posities met de voeten die continue contact over de grond maken, de voeten zijn 45 graden binnenwaarts gedraaid waarbij het gewichtsprincipe op beide benen wordt gebruikt. Het draaien voor ontwijking wordt altijd gemaakt in een linksom draaiende richting. De gebruikelijke wapens van Kuntao zijn onder andere messen, stokken, speren, diverse zwaarden, kettingen en etc., het lange gescherpte zwaard is het kernwapen. Ook worden de standaardwapens van het Pencak Silat beheerst zoals de vaardigheid met de toya, tjabang, en parang.

THAY KEK in Makassar                          TAO KUN in Makassar

Gastenboek English
YO EYANG HUI ROBERT WIRA

TAOKUN in Surabaya

LIEM KHEE IEN

Grondlegger van de TAO KUN in Surabaya

In Surabaya was/is een Chinese enclave waar diverse stijlen binnen het Kun Tao werden/worden beoefend, waaronder Taokun en Thay Kek. Een van deze Chinezen die de Kun Tao heeft verspreidt was de hr. Lie Tjhing Yan. Deze had een leerling die hij prive opleidde, genaamd Liem Khee Ien die de Kun Tao verder uitbreidde in Surabaya. Onder de hr. Liem Khee Ien trainde de hr. B.H. Tan. Nu wordt de Kun Tao in Surabaya door de zoon van wijlen de hr. Liem Khe Ien voortgezet, de hr. Liem Poo Kiong en diens zoon.

Gastenboek English
LIEM KHEE IEN LIEM POO KIONG

TAOKUN in Nederland

BIAN HIEN TAN

Grondlegger van de TAO KUN in Nederland

Kun Tao is in de jaren 1950 veelal naar Nederland gekomen met de vele Indonesische Chinezen, die na de turbulente jaren van de Soevereiniteit Overdracht van Nederland aan IndonesiŽ, naar Nederland emigreerden. Een van deze mensen die later in Nederland les begon te geven aan vrienden en familie was de hr. Bian Hien Tan te Dordrecht, Nederland.

Gastenboek English
BIAN HIEN TAN WIM VAN PREHN

Klik op de foto om te vergroten

De Kun Tao in Nederland is er respectievelijk nog 1 originele school die naar grote waarschijnlijkheid nog geheel de authentiekheid van de stijl onderwijst zoals het in zijn originaliteit in IndonesiŽ nog wordt onderwezen. Deze school is voortgevloeit uit de jarenlange onderwijzing van Paatje B.H. Tan. Op bovenstaande foto ziet u de Kun Tao school. De originele naam Taokun - Thay Kek is de school uit Papendrecht en is onder leiding van W.L. van Prehn. Op deze manier wordt het levenswerk van Paatje Tan voortgezet om de kunst te waarborgen voor in de toekomst.
Geschiedenis
Taokun-Thay Kek is een Chinese vechtkunst afkomstig uit China. Het systeem is genoemd Partaij Thay Kek (Tai Keh) Koen, Systeem Liwang, Sam Koan - Liu Koan - Kiu Koan (3 levels). Partay Thay Kek Koen betekent volgens de Chinese filosofie; Het spel/kunst volgens de absolute, ultieme principes van de vuist/handen (Koen = vuist). Tao betekent weg/pad, dus "De weg van de vuist" ofwel ďde weg van de handenĒ. Het Chinese woord voor straatvechten is Chuan Tou, KunTao, KunTau of Cuntao, (HOK KIAN = KUN-TAO). Het is een zeer praktijk gerichte vorm van zelfverdediging welke ook gebruik maakt van wapens.
Het Kun Tao voor zover het IndonesiŽ betreft, bestaat uit een verscheidenheid aan vechtstijlen van het Aziatische vasteland. Chinezen vormen overal ter wereld een gesloten gemeenschap, zo ook in IndonesiŽ. In deze gemeenschappen verspreid over de gehele Indonesische archipel, hielden zij een sterke mate vast aan hun eigen cultuur. Zo ook aan hun vechtkunsten welke in IndonesiŽ onder de naam Kun Tao bekend staan. Dit betekent o.a. dat het de gewoonte was om uitsluitend Kun Tao te onderwijzen binnen de eigen familiekring, waartoe soms zeer hechte vrienden deel behoorden. Vreemdelingen echter werden nooit tot de training toegelaten. Bij kinderloosheid in een dergelijk gezin werd vaak een andermans kind opgenomen die dan vervolgens werd opgeleid in deze kennis en materie. In de loop der tijd werd echter de beslotenheid van deze familiekringen langzamerhand doorbroken. Door enorme volksverhuizingen en onderdrukkingen door verschillende dynastieŽn, zijn vele families die deze krijgskunst beheersten, geŽmigreerd naar andere continenten en mede hierdoor is het Kun Tao verder verspreidt geraakt.
In het boek ďThe Weapons and Fighting Arts of IndonesiaĒ van de schrijver Donn F. Draeger, wordt gewezen op het feit dat het Kun Tao, hoewel historisch moeilijk te traceren, een van de oudste gestandaardiseerde vechtstijlen in IndonesiŽ schijnt te zou kunnen zijn. Het dateert zelfs uit de tijd dat de eerste chinezen er zich vestigden, ongeveer 2000 jaar geleden, wat zeker opmerkelijk is. De geschiedenis van de ontwikkeling van de Kuntao in IndonesiŽ is vaag door vele factoren die het onderzoeken moeilijk maken. In de 19e eeuw brachten de Nederlanders duizenden Chinese handelaars binnen om de economie "farming"of IndonesiŽ te helpen. Met deze Chinezen kwamen er een grote verscheidenheden aan Kuntao methodes.
Het Chinese woord Kuntao is algemeen bekend geheel over de lengte en de breedte van het enorme Indonesische Archipel. Het is een naam die door zelfs de meest gecentreerde inheemse volkeren wordt geŽerbiedigd. Kuntao is in Hokkien het woord dat wordt gebruikt om diverse Chinese gevechts systemen te beschrijven die zich over het volledige spectrum van lijf-aan-lijfgevechts uitstrekken, namelijk systemen die zowel ongewapend als het gewapend vechten betreffen. Een grote verscheidenheid van wapens wordt gebruikt.
Kuntao wordt zeer heimelijk en vaak achter gesloten deuren uitgeoefend en werd niet openlijk vertoond in zijn volledige technische geheelheid. Dat wat getoond werd was gewoonlijk niet de ware vorm. ďKunĒ kan gelezen worden als vuist en ďTaoĒ als manier/de weg. Het woord impliceert zo de manier van het gebruiken van de vuist(en)/hand(en).
Er zijn meerdere Kuntao stijlen waaronder, Fukien (Hokkien), Shantung, Kongfu, Khe (Canton). Thit Kun (straight style), Tang Kiok, Thay Lohan Tjie, Pa Kua, Kau Koen (Kow Kun), Peh Ho (Pai Hao), Thay Kek (Tai chi chuan).
Kun Tao wordt in IndonesiŽ hoofdzakelijk aangetroffen op Java, Sumatra, Celebes en Nederland. Ook in MaleisiŽ en op de Filippijnen kunnen stijlen worden aangetroffen die heel nauw verbonden zijn met de Kun Tao. Met grote zekerheid kan ook worden aangenomen dat veel Kun Tao stijlen, zeker in IndonesiŽ, vermengd zijn met het locale Pencak Silat. Op zich is dat niet vreemd, daar zowel in het Kun Tao als in het Pencak Silat de zelfverdediging op de eerste plaats staat. Beide systemen zijn zeer geduchte vechtstijlen, met als gevolg dat er vele locale synthese vormen zijn ontstaan.
Geheimhouding is bij de diverse Kun Tao-stijlen een belangrijk element, Kun Tao is namelijk in de eerste plaats een zelfverdedigingskunst.
De Kun Tao bestaat uit 36 delen. Elk deel heeft een aparte vorm en elke beweging heeft een filosofische betekenis. Buiten de delen heeft de Kun Tao ook nog onderdelen, dit zijn aanvals-en verdedigingstechnieken die je in de basisoefeningen terug kunt vinden. De Kun Tao kent ook het gebruik van wapens zoals : Stokkengevecht, mes, zwaard en nog vele andere wapens waarvan het gebruik u onbekend is.
Bij Kun Tao wordt bijna 80% met de handen uitgevoerd, dus veel handen contact. Kun Tao is zeer hard en krachtig en kan in principe niet zacht uitgevoerd worden.
De Kun Tao van de laatste generatie komt van de instructeurs uit Papendrecht en Dordrecht. Deze instructeurs zijn al jaren bekwaam in deze kunst en beheersen zelf nog vele andere vechtkunsten. Met behulp van de innerlijke kracht zijn zij in staat de meest onmogelijke, gevaarlijke en voor u ondenkbare dingen te doen. Met de innerlijke kracht is het lichaam met zelfbeheersing en diepe concentratie hiertoe in staat.
Manier van toepassen:
- Pas rust toe en wees ontspannen
- Wees zelfverzekerd en overtuigd van je kennis en kunde
- Wees kalm en sta stevig als een boom
- Als de aanval komt, explodeer dan in een explosieve
   kracht met de macht van een tornado
- Wees direct, krachtig, hard en snel
- Neutraliseer de aanvaller nog voordat hij zich kan
   voorbereiden op de pijn
Korte Impressie trainingsmethode:
KUN TAO (de weg van de handen) is een zelfverdediging gevechtskunst. Deze zelfverdedigingskunst is zeer effectief. Men leert bij deze gevechtskunst zich snel te verdedigen tegen aanvallers met of zonder wapens.
Deze gevechtskunst is geschikt voor iedereen. Er wordt veel aandacht besteed aan goede ademhaling en goede lichaamshouding en beheersing. Bij de Kun Tao staat uithoudingsvermogen en wilskracht centraal. Door de krachtige training zal men al snel resultaat en lichamelijke groei opmerken.
Angst, twijfel en onzekerheid zullen plaats maken voor vertrouwen, overtuiging en geloof in jezelf. Verder wordt er gewerkt aan een betere mentale concentratie waardoor innerlijke groei en ontwikkeling worden gestimuleerd.
Voor het mentale evenwicht wordt er gemediteerd onder leiding van een ervaren persoon.
De Taokun training bestaat uit 3 gedeelten:
ē Een fysieke training welke tot doel heeft de externe kracht en
  hardheid op te voeren.
ē Een mentale training welke tot doel heeft de zogenoemde
  "binnenkracht" op een hoger niveau te brengen
ē Een bewustwording en ontwikkeling van respect en mededogen
  voor je medemens
Dit alles in combinatie met het beoefenen van de specifieke vechttechnieken.
Hoewel de fysieke training voor de buitenstaander extreem hard en zwaar lijkt, blijkt voor de beoefenaar maar al te vaak dat de mentale training veel zwaarder is. Het TaoÔsme speelt in Kun Tao een grote rol.
Onderdelen
Onderdelen zijn basisoefeningen waarin alle losse basis houdingen, loop, standen, pareringen, stoten, trappen etc. in vaste korte patronen zijn vastgelegd van kleine stukjes die in de Delen ook weer terugkomen. De onderdelen vormen dus de basis van de Delen. Bij de onderdelen wordt specifiek gelet op alle details die nodig zijn om de Delen goed strak, beheerst en gecontroleerd uit te kunnen voeren. De onderdelen hebben tot doel om niet alleen de fysieke kracht te vergroten maar ook de mentale kracht, d.m.v. toepassen van wilskracht, uithoudingsvermogen, grenzen verleggen en goede ademhaling. Door de onderdelen krachtig en intensief te trainen zal fysieke kracht en hardheid snel ontwikkeld worden. De onderdelen worden altijd met een partner uitgevoerd. Belangrijk om een goede evenwichtige groei te bewerkstelligen is het van belang dat men met de partner samenspel creŽert en elkaar niet tegenwerkt. Hiermee wordt bedoeld dat beide partners hun kracht en niveau aanpassen aan elkaar.
Delen
Delen zijn aanvals- en verdedigings oefeningen van in principe perfect in elkaar gezette vaste patronen waarin zowel diverse verschillende situaties als aanval- en verdediging in vloeiende bewegingen worden uitgevoerd. Elk deel heeft zijn eigen unieke patroon waar alle basistechnieken steeds weer in terug komen. De vloeiende overgangen van verdedigen naar aanvallen en van aanvallen naar verdedigen zal de beoefenaar bewust maken van de flexibiliteit binnen het systeem. De armen/handen zoeken hun weg in verdediging maar ook weer naar een aanval, door de geringste beweging die de tegenstander maakt, vooral bij handen contact zal de fijngevoeligheid die bij de beoefenaar is ontwikkeld tot directe reactie leiden. Men kan leren om van op dichte afstand en door contact te houden de tegenstander neutraliseren en uitschakelen. Het tijdens het uitvoeren van de Delen goed geconcentreerd en constant alert te zijn zal de beoefenaar zijn mentale eigenschappen ontwikkelen waardoor de zintuigen optimaal hun functies kunnen vervullen. Om de Delen goed te beheersen is het advies om de delen zeer regelmatig als een soort Kata alleen te lopen. Hierdoor wordt het onthouden van de volgorde van het patroon van het deel bevorderd waardoor de kans op onderbrekingen tijdens het uitvoeren worden geminimaliseerd. Ook kan men dan letten op de uitvoering van basis details en het corrigeren die men tijdens het lopen van de Delen met een partner waarschijnlijk niet of nauwelijks zou opmerken. Daarom besteed veel aandacht aan het vloeiend en zuiver lopen van de Delen. Als men bedreven en gevorderd raakt in de uitvoering, kan men de snelheid, kracht en hardheid opvoeren, mits er geen afbreuk wordt gedaan aan de uitvoering van de Delen waardoor ongecontroleerdheid, fouten en onderbrekingen optreden. Streef naar een perfecte uitvoering van het spel.
Gebruik
Het gebruik van de Kun Tao is gericht op het uitschakelen van de tegenstander(s) binnen enkele seconden. Het gebruik van de Kun Tao is snel, hard, krachtig, explosief en meedogenloos en zelfs dodelijk. Bij de Kun Tao wordt heel veel gebruik gemaakt van krachtige stoten, hevige handpalm aanvallen op het lichaam en steken naar de ogen en keel. Verder worden alle centrale vitale delen van het lichaam en gewrichten geraakt. De basis van het gebruik is gebaseerd uit de Delen van de Kun Tao. Uit de Delen kunnen korte patronen of losse technieken worden gehaald om tijdens een aanval toe te kunnen passen. Daarom is het zeer belangrijk om de Delen te beheersen en de volgorde van ieder Deel goed in het geheugen te hebben vastgelegd om op ieder onverwacht moment een stukje van dat Deel dat je nodig zou hebben in het gebruik toe te passen. Daarom adviseer ik altijd om de Delen ook te trainen als een soort Kata door ze alleen te lopen. Verder is het gebruik gebaseerd op improvisatie omdat je in principe nooit kan weten wat je tegenstander van plan is. Door improvisatie toe te passen maakt dat de verdediger flexibel om vrij de technieken te gebruiken die benodigd zijn om de tegenstander(s) uit te schakelen. Hierdoor zal de verdediger niet gebonden zijn aan vaste patronen, regels en zelfs tradities. Improvisatie zorgt voor vloeiende overgangen van zowel de geestelijke sturing dan wel het fysieke. Hierdoor kan men snel inspelen en aanpassen op veranderingen en afwijkingen. Door niet vrij te zijn in het mentale en fysieke kan/zal men geremd en geblokkeerd worden in het denken en handelen waardoor een beperking en belemmering op de persoon zelf wordt opgelegd. Het leren ontspannen en kalm blijven in een kritieke situatie is van essentieel belang om continue het overzicht te kunnen behouden en goede afwegingen en besluiten te maken. De toepassing ervan heeft jaren van intensieve training nodig om vertrouwen, overtuiging en geloof in kennis en kunde van jezelf te verkrijgen. Het iedere dag intensief trainen met als doel de bewegingen zo natuurlijk mogelijk te laten worden. Het lichaam zodanig te trainen dat het hard, krachtig en soepel wordt om het lichaam in de moeilijkste posities te kunnen manoeuvreren. Het leren afstellen van de geest en zijn automatische functie dat het het lichaam in een speciale weg in gevaarlijke omstandigheden bewegen kan zonder angst, twijfel en onzekerheden. De Kun Tao exponent gaat in principe nooit achteruit alleen als het niet anders kan, hij zal blijven staan om de confrontatie met de aanvaller aan te gaan en de aanval direct afstoppen en meedogenloos uitschakelen noch voordat de aanvaller zich kan voorbereiden op de pijn, of hij zal opzij gaan en de aanvaller van opzij uitschakelen noch voordat de aanvaller heeft gezien wat hem is overkomen. Zonder angst en twijfel en met vertrouwen in zijn kracht en mentale denkwijze heeft hij de wilskracht om te overwinnen.