PENCAK SILAT - MUSTIKA KWITANGGastenboek English
W.M. van Prehn W.L. van Prehn


Grondleggers van de Mustika Kwitang in Holland


Pencak Silat is een uit Indonesië afkomstige vechtkunst. Op het eiland Java zijn er drie bekende stijlen. Respectievelijk: Perisai Diri, Setia Hati en Mustika Kwitang. Al deze drie stijlen kenmerken zich door zijn sierlijke, elegante en ritmische bewegingen. Pencak Silat heeft twee maskers ofwel twee gezichten. Vandaar de naam Pencak Silat (tweevoud). Vriendelijk en onvriendelijk. Vriendelijk is, als je Pencak Silat gebruikt ten behoeve voor demonstratie. Onvriendelijk is, als je Pencak Silat gebruikt voor geweld.
De Pencak silat stijl die op onze school wordt onderwezen is; Pencak Silat “Mustika Kwitang”. De Mustika Kwitang is afkomstig uit West-Java en is naar Nederland gebracht door Paatje W. van Prehn uit Dordrecht. Hij en zijn zoon Wim van Prehn zijn reeds 20 jaar actief met het instrueren van deze sierlijke, keiharde en krachtige stijl die het accent sterk legt op het mentale vlak en de achterliggende filosofie. Mustika betekent ‘uitstraling’ en Kwitang ‘traditie’; dus "traditionele uitstraling".
Pencak Silat heeft basisprincipes t.w. behendigheid, langkah, techniek, kracht, hardheid, snelheid en mentaal vermogen. Fysieke kracht, hardheid en snelheid is beslist niet voldoende. Mentaal is een zeer belangrijke factor. Het vereist dan ook de nodige zelfdiscipline, wilskracht, vastberadenheid en volharding. Daarom is zware lichamelijke training noodzakelijk om fysieke en mentale weerstand te vergroten. De principes samengebundeld maakt het mogelijk om krachtexplosie te ontwikkelen om eventuele belagers in korte tijd uit te schakelen.
Pencak Silat in combinatie met pukulan. Pukulan; waarom en wat is pukulan ? Pukulan is een effektief zelfverdedigingsmethode om aanvallen te ontwijken c.q. pareren en tegelijkertijd uitschakelen. Het beheersen van pukulan is beslist niet eenvoudig. Ook hier speelt het zowel mentaal als fysiek een grote rol. Concentratie oefeningen en meditatie zijn zeer belangrijk. Het weerhoudt agressie, schept zelfvertrouwen en geeft bovendien innerlijke rust. Door deze twee belangrijke factoren te bundelen kun je tot een krachtexplosie komen die zijn weerga niet kent.
Bijzondere kenmerken van de Pencak Silat.Gehoorzaamheid en onderwerping. Deze eeuwenoude traditie is tegenwoordig een ongebruikelijk begrip. Desondanks mag het niet achterwege worden gelaten omdat anders de herkenbaarheid ontbreekt. Herkenbaarheid dient vorm te worden gegeven met dienverstande dat het in ere wordt gehouden. Om de beoogde resultaten te bereiken dient de filosofie in acht te worden genomen. Vasthoudenheid is zeer aanbevolen.
Het mentale vlak
Bij de Pukulan staat het mentale aspect centraal en is van essentieel belang. Er mag geen angst, twijfel, onzekerheden en andere negatieve lasten aanwezig zijn die de bewegingen en de denkwijze van de beoefenaar beďnvloeden of belemmeren. Het is gebaseerd op positieve draagkracht en toepassen van krachtige denkwijze. Intensieve concentratie oefeningen en meditatie zijn zeer belangrijk. Het weerhoudt agressie, schept zelfvertrouwen en geeft bovendien innerlijke rust. Door fysiek en mentaal samen te bundelen kan je tot een krachtexplosie komen die zijn weerga niet kent.
Basis
Innerlijke oprechtheid en openheid ten opzichte van de Weg vormen de basis. De regel is om, al dan niet gewapend, de "aanvalstechnieken en het doelgericht raken" en de verdedigingstechnieken en het aangevallen worden" te perfectioneren. Veel bewegingen van het lichaam worden vanuit het bewustzijn gedirigeerd. Het is belangrijk dat de mentale uitvoering vooraf gaat aan de daadwerkelijke uitvoering tijdens de oefeningen. Deze mentale betrokkenheid is van ultiem belang bij het bewust sturen van de bewegingen om te komen tot synchronisatie van lichaam en geest. De bewegingen worden natuurlijk wanneer ze telkens herhaald worden alsof het de eerste keer was. Bewegingen en acties die voorheen moeilijk leken, zijn dan vloeiend en vrij en naar het schijnt zonder moeite.
Filosofie van de Mustika Kwitang”
De filosofie van de Mustika Kwitang is een hele diepgaande filosofie gebaseerd op het toepassen van openheid en bereidheid wat eigenlijk neerkomt op gehoorzaamheid en onderwerping. Hiermee word bedoeld gehoorzaamheid en onderwerping aan jezelf, er voor open staan, vol overgave en zelfdiscipline op je zelf opleggen. Bereid zijn om tot het uiterste van je kunnen te gaan, je grenzen constant te verleggen. Gehoorzaamheid aan jezelf en aan de leermeester, jezelf onderwerpen aan de leer/kunst. Het is belangrijk om eerst volledig het vertrouwen in jezelf te stellen en er vervolgens 100 % achter te staan alvorens je onvoorwaardelijk kan gehoorzamen en onderwerpen. De grootste kracht in een mens is het geloof in zichzelf, deze is gebaseerd op geloof, vertrouwen en overtuiging. Het vertrouwen dient namelijk altijd wederzijds te zijn. Vanuit openheid en bereidheid is de volgende stap, het leren invulling geven aan de krachtige basiselementen als wilskracht, volharding, vastberadenheid en vasthoudendheid/standvastigheid. Alleen willen is niet voldoende omdat als de wil in strijd is met de verbeeldingskracht, het zal verliezen. Daarom is het heel belangrijk dat we de wil kracht bijzetten d.m.v. toevoeging van wilskracht. Daar waar de wil het zal opgeven zal de wilskracht doorzetten en strijden om te overwinnen. Volhardend zijn om onder de moeilijkste en zware situaties en omstandigheden niet op te geven, maar door te zetten en constant de wilskracht op kunnen brengen om je grenzen te verleggen. Volhardend zijn om niet de weg van de minste weerstand te kiezen, maar het leren van krachtige denkwijze toepassen in het handelen. Vastberaden zijn om voorgenomen en gestelde doelen te behalen en erin slagen ze te verwezenlijken, het erin slagen de obstakels die je op je weg tegenkomen uit de weg ruimen en te overwinnen zodat je steeds weer nieuwe doelen kunt stellen om groei en ontwikkeling te bewerkstelligen. Vasthoudendheid/standvastigheid om aan alle elementen vast te houden, zonder aan negatieve beďnvloeding, afleiding toe te geven die je van de gestelde doelen kunnen laten afwijken. Deze krachtige elementen in combinatie zal tot een unieke krachtige mentaliteit en persoonlijkheids verandering leiden waaruit men kan leren denken en handelen vanuit een hoger besef vanuit verantwoordelijkheid en is de weg naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen bereik. Zonder verantwoordelijkheid kunnen we niet rechtvaardig denken en handelen. Verantwoordelijkheid dragen is de belangrijkste en moeilijkste stap die de mens in zijn leven kan zetten. Het leren van de juiste keuzes en beslissingen maken, rekenschap houden met anderen, het creëren van samenspel en het bewerkstelligen van liefdevolle zelfverwerkelijking. Een brug met draagkracht slaan om de zwakkeren te helpen, tolerant zijn, normen en waarden en verdraagzaamheid vormen allemaal belangrijke factoren om naar groei tot rechtvaardigheid in het leven te komen. Als mens bezitten we al de positieve vermogens om ons te ontwikkelen tot een hoger bewustzijnsniveau die ons als individu kunnen onderscheiden van het slechte.

Voor meer informatie over filosofie, klik hier Spirituele Zoektocht

De Binnenkracht “Tenaga Dalam”
Wat is binnenkracht ? De binnenkracht is het geestelijke aspect van toepassing van niet zichtbare energieën in het lichaam.
Bij de binnenkrachtoefening leer je de geest, het lichaam en de ademhaling beheersen. Je zult duidelijk ervaren dat zowel lichamelijk als geestelijk, krachtiger ontwikkeld wordt en het concentratievermogen zal aanmerkelijk toenemen.
Bij de Pencak Silat traint men de geest en de energie, de innerlijke kracht. Gebruik bij het oefenen wilskracht om de energiestroom te sturen, zodat 'wanneer wils- kracht aankomt, energie aankomt; wanneer energie aankomt, innerlijke kracht aankomt'.
Om die kracht te bereiken moet men voordat men begint het hele lichaam ontspannen en de geest concentreren door de gedachten leeg te maken en de geest en de energie te richten.
Betrek bij elke beweging het hele lichaam, geest en energiestroom. De lichaamsbeweging en innerlijke energiestroom moeten gecoördineerd zijn, zodat de innerlijke kracht zonder onderbreking stroomt. De bewegingen moeten vloeiend en ononderbroken zijn, zonder pauze, zodat ze een eindeloze energiestroom vormen.
Ware geestelijke training is gebaseerd op het zoeken naar de ware weg in het leven welke weer gebaseerd is op volharding, wilskracht, vastberadenheid en vasthoudendheid, als mens dient men eerst open en bereid te zijn en op zoektocht te gaan naar de waarheden die tot nederigheid en een ontzag voor het leven leiden. De parallellen tussen het lichamelijke begrip en het geestelijke. Geestelijke begrippen zijn belangrijk voor de studie van leven. Wanneer er voldoende stappen zijn genomen is succes of prestatie het resultaat. Als vooruitgang en ontwikkeling doorgaan, bereikt de beoefenaar zichzelf van binnen en wordt bewust van de kracht in zichzelf.
De zeven voorschriften om een goede beoefenaar van de vechtkunsten te worden:
1. Heb vertrouwen in het door jou gekozen vechtkunst/systeem. Als er twijfels zijn over
    het gekozen systeem zal de interesse verminderen en zal je er nooit iets in bereiken.
2. Respecteer je gekozen leraar, degene die jou als leerling geaccepteerd heeft. Erken
    zijn kennis en capaciteiten als waardig.
3. Concentreer je eigen tijdens trainingen. Sterke discipline zal bevordering in de kunst
    bespoedigen. Sterke mentale concentratie zal de fysieke kracht intensiever maken
4. Heb geduld tijdens trainingen. Je zult je doel bereiken wanneer de tijd daar is en
    wanneer je jezelf totaal kan toepassen. Een vermogen om kalm te blijven zal ten
    goede zijn bij potentiële uitdagingen.
5. Beoefen je coördinatie tijdens trainingen. De mogelijkheid om jezelf te bewegen en aan
    te passen, direct en in elke situatie, zal je kennis in het systeem bevorderen
6. Oefen zoveel mogelijk, niet alleen tijdens trainingen maar ook thuis. Ieder uur oefening
    zal je basisbeginselen meer solide maken en het zal je voorbereiden op een hoger
    niveau van training.
7. Werf zelf vertrouwen in jezelf d.m.v. het systeem. Deze gemoedstoestand zorgt voor
    een rustige zelfbeheersing bij iedere situatie.

Foto's

Hieronder vindt u een aantal foto's die tijdens de Pasar Malam demonstratie genomen zijn:

Klik op de foto's om te vergrotenKlik om af te spelen !